Præstens side

_____________________________________________

Vin og brød i kirken, hvorfor det?

Nadver
Om nadveren ved gudstjenesten er der sagt og ment utrolig meget forskelligt i tidens løb. Den kristne kirke har altid haft et måltid som en del af gudstjenesten. Sandsynligvis har de første kristne forsamlinger spist et mere almindeligt og mættende måltid, altså ikke bare de meget sparsomme mængder brød og vin, vi normalt får. Men spisningen i gudstjenesten har også altid været mere end et almindeligt måltid, og det afgørende sker, når indstiftelsesordene er sagt: “Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat…osv”.Indstiftelsesordene indeholder ret stærke budskaber: “Mit legeme gives for jer … og blodet udgydes for jer til syndernes forladelse“. Det vigtigste budskab er klart nok: Han giver afkald på sit liv, og vi får syndernes forladelse.Der er ingen krav om, at der ikke må spises større mængder brød eller mere vin, og at knæle er ikke bedre end at sidde eller stå op.  For nogen kan det føles som lidt ydmygende at knæle. Jeg ville ønske, at vi en gang imellem kunne fejre nadver i gudstjenesten, så det i højere grad lignede et måltid bestående af almindeligt brød og almindelig vin og i mindre grad syntes at være en rænseoverskridende og “fremmed” handling for de specielt indviede.For at det kan live en “hel” gudstjeneste, må den indeholde “noget med ord” og noget med “at pise sammen”. Ordene i bibeltekster, bønner, salmer og prædiken hører naturligvis med til en gudstjeneste. Men måltidet kan heller ikke undværes, for her deler vi “krop” med Guds søn, og syndernes forladelse gives på fuldstændig lige vilkår til alle, hele bordet rundt. ALLE de menneskelige uligheder forsvinder væk, når vi får brød og vin i nadveren.
Torben Jensen
Torben Jensen, sognepræst

_________________________________________________________________

Striden om nadveren blandt kirker og teologer har især drejet sig om, hvilken
virkning nadveren har, hvordan den udføres mest “korrekt” og med hvilke slags
brød og vin samt i hvilken grad, de indviede brød og den indviede vin reelt
forvandles til Kristi legeme og blod.

Det måltid, hvor Jesus første gang sagde indstiftelsesordene til sine elever
(disciple), var det jødiske påskemåltid, hvor de efter meget gammel tradition
fejrede udfrielsen fra Ægypten, og hvor brødene ligesom vore oblater er uden
gær. Nadveren er et af de to sakramenter, vi har i den lutherske kirke.
Det andet er dåben.

_________________________________________________________________

Stemningsbilleder fra Kirken
 • Marie Magdalene-Koed pastorat


  Kirkekontor:
  Bøjstrupvej 17,
  8550 Ryomgård,
  86 39 40 43
  Webteam:
  biba@km.dk
  tisl@km.dk
  johannessentrine@gmail.com