Fødsel

dannebrog

Er barnets forældre gift, skal man ikke foretage sig noget.

Er forældrene ikke gift: Faderskab skal anmeldes ved at afgive en omsorgs- og ansvarserkæring til kirkekontoret i morens bopælssogn. Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

Du kan indgive omsorgs- og ansvarserklæring her.
Husk at begge forældre skal logge på og signere.

En evt. blanket i papirudgave kan sendes til: Kirkekontoret, Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård

Ved manglende omsorgs- og ansvarserklæring 14 dage efter barnets fødsel overgives sagen til Statsforvaltningen, og moderen vil blive kontaktet af dem.

Barnet skal navngives inden 6 måneder.

Sker det via en barnedåb behøver du ikke at gøre yderligere.

Hvis du ikke ønsker barnet døbt, eller der går mere end 6 måneder inden dåben, kan du navngive barnet på borger.dk her.

Stemningsbilleder fra Kirken
 • Marie Magdalene-Koed pastorat


  Kirkekontor:
  Bøjstrupvej 17,
  8550 Ryomgård,
  86 39 40 43
  Webteam:
  biba@km.dk
  tisl@km.dk
  johannessentrine@gmail.com