Menighedsråds møder

Jvf. “Lov om Menighedsråd” er alle menighedsråds møder offentlige. Dog kan hvert møde indeholde en såkaldt lukket del, hvorunder eksempelvis personfølsomme sager er til drøftelse. Såfremt en del af et menighedsråds møde er et lukket møde, vil det blive bekendtgjort i dagsordenen samt ved mødets start.

Menighedsråds møder afholdes i konfirmandstuen ved kirkekontoret, Bøjstrupvej 17, Marie Magdalene, Ryomgård, medmindre andet er anført.

Hvor intet andet er nævnt er det ordinært menighedsrådsmøde, der begynder kl. 19.00.

2. maj – Prostesyn

2. maj – Menighedsrådsmøde kl. 17.00-19.00

4. juni – Menighedsrådsmøde kl. 19.00-21.00

20. august – Menighedsrådsmøde kl. 19.00-21.00

24. september – Menighedsrådsmøde kl. 19.00-21.00
NB: flyttes til Koed Forsamlingshus

Stemningsbilleder fra Kirken
 • Marie Magdalene-Koed pastorat


  Kirkekontor:
  Bøjstrupvej 17,
  8550 Ryomgård,
  86 39 40 43
  Webteam:
  biba@km.dk
  tisl@km.dk
  johannessentrine@gmail.com