Det skete i 2013

Høst i kirkerne 2013

Søndag d. 15. september var der traditionen tro indbudt til høstgudstjenester i vores to sogne, i Marie Magdalene og Koed kirker.
I Marie Magdalene var der rigtig mange af årets nye konfirmander til at bære høstofrene ind, mens der i Koed kirke er mere tradition for, at den ældre generation i sognet samles og fejrer høsten.
Begge steder blev der bragt fine gaver til kirke, som efterfølgende blev solgt på auktion. Alle pengene går ubeskåret til Kirkens Korshærs gode arbejde på landsplan.
Igen i år var der intern konkurrence, da man i den senere gudstjeneste i Koed gerne skal toppe det indsamlede beløb fra formiddagens auktion i Marie Magdalene.
I år blev det til 2055,- i Marie Magdalene og 2775,- i Koed. Flotte beløb begge steder, som vi med glæde vil sende videre til Kirkens Korshær.

HstMM4
Mette Krabbe leder konfirmanderne ind med årets høst

HstMM3
Årets høst i Marie Magdalene

Efterfølgende var der lækker frokost med mad fra Hotellet i forsamlingshuset. Det er ganske gratis at deltage, men vi håber, at manså vil lægge en ekstra god betaling for de fine varer, da alle pengene går til et godt formål.

HstMM2
Lars fra menighedsrådet holder afskedstale for Mette Krabbe, som vi desværre må sige farvel til efter 4½ år her i sognene.

HstKoed3
Årets høst i Koed kirke

HstKoed2
Endnu mere blev bragt til forsamlingshuset fra drivhuse, haver og køkkener. Der er altid rigtig mange gode ting at gå efter i Koed!

_________

Spis og Lyt
i Koed Forsamlingshus 11. november 2013.
Vi startede med fællesspisning – Lars fra menighedsrådet havde lavet flæskesteg med hele paletten af tilbehør samt hjemmelavet is til dessert. Efter dette festmåltid indtog Flemming Kloster Poulsen scenen. Eller rettere – han havde selv medbragt sin ølkasse, som er blevet et vartegn for hans projekt: at fortælle bibelhistorier til alle. Fra ølkassen har han på bodegaer, i kantiner og til møder fortalt mange af de dejlige historier, vi kender fra Bibelen. Han har udvalgt dem udfra hvilken talemåde, de bruges i, ex. en Urias-post, som henviser til Urias i Det Gamle Testamente, som sendes afsted i fronten af kong David og mister livet.
Flemming Kloster Poulsen fortalte levende om baggrunden for sit projekt, hvordan det var startet ud og hvor langt ud han var kommet med sine historier og gav også enkelte eksempler på sin fortællekunst. En rigtig hyggelig aften i Koed forsamlingshus.

_________________________

Spil Dansk Dag
i Marie Magdalene kirke 31. oktober 2013
Hvert år fejres Spil Dansk dagen over hele landet. Skoler, kirker og andre institutioner bruger et par timer på at synge sammen og udforske den danske sangskat.
I Marie Magdalene startede vi med en sangtime i kirken for alle interesserede. Vi sang fra Højskolesangbogen, Salmebogen og et hæfte, som organist, sangere og præsten havde sammensat til anledningen.
Herefter var der fællesspisning i forsamlingshuset, hvor Lars fra menighedsrådet havde sørget for farsbrød og kaffe.
Kl. 19 var der så koncert i kirken med bandet Nord, som er en duo bestående at Sussie Lusciana og Mathias Grip.
Mathias Grip er søn af den kendte visesanger Erik Grip og Mathias har i flere år eksperimenteret med at sætte ny melodi til kendte sange og salmer. Denne gang havde han taget sin kæreste Sussie og deres band med og de gav både kendte og mere ukendte numre nyt liv. En rislen løb ned ad ryggen, da Sussie sang Fadervor acapella og brugte kirkens hvælvinger som klangbund. Det var en helt fantastisk aften.

_____________________

Søren Kierkegaard-festforestilling
i Marie Magdalene kirke 29. september 2013.
Menighedsrådene i Midtdjurs arrangerede i fællesskab en litterær-musikalsk forestilling med skuespiller Paul Hüttel.
Han gav en enestående fortolkning af Søren Kierkegaard tekster fra “I vinen er sandhed” og “Johannes Forførerens Dagbog” i anledning af jubilæumsåret for Søren Kierkegaard.

________________________________

Forklaringsgudstjeneste
i Marie Magdalene kirke 1. september 2013.
Vi starter altid de nye konfirmandhold op ved at byde velkommen til en særlig gudstjeneste, hvor vi gennemgår den højmesse, som de nu den kommende 8 måneder skal stifte nærmere bekendtskab med.
Igen var der mødt unge og ældre talstærkt op og det blev en god introduktion til det, der for nogle kan virke som hokus pokus og tilfældigt sammensatte elementer, men som viser sig at hænge nøje sammen og have baggrund i mange hundrede års kirkegang.

Stemningsbilleder fra Kirken
 • Marie Magdalene-Koed pastorat


  Kirkekontor:
  Bøjstrupvej 17,
  8550 Ryomgård,
  86 39 40 43
  Webteam:
  biba@km.dk
  tisl@km.dk
  johannessentrine@gmail.com