Det skete i 2016

 

__________________________________
Søndag den 20. november var der musikgudstjeneste i Pindstrup, hvor Kai Stensgaard gav en flot Marimba koncert.
marimba1
marimba2
marimba4
marimba6
marimba7
__________________________________
Allehelgens søndag den 6. november var der mindegudstjeneste i Marie Magdalene, hvor vi fik lavet et smukt lyskors til minde om dem, vi har mistet.
allehelgen3
__________________________________
Søndag d. 2. oktober var Pindstrup kirke dækket op og klar til høstgudstjeneste.
Det særlige ved kirken er netop de løse bænke, så man kan dække bord hele vejen ned gennem kirken.
Godt 60 havde fundet vej til kirken denne aften, og da menighedsrådet optimistisk havde håbet på ca 40 deltagere til denne første høstspisning blev der dækket op på bænke og alle de løse borde, der kunne findes frem i kirken, så alle kunne få en plads.
Sognepræst Tina Skov Løbner havde to refleksioner over bl.a. æblet i både det bibelske, mytologiske og eventyrlige univers og vi sang både de klassiske høstsalmer som ”Vi pløjed og vi så´de” og ”Du gav mig o Herre” og ”Nu falmer skoven” samt nyere høstsange som ”Luften er stadig sommermild” og ”Sensommervise”
Undervejs i gudstjenesten blev der serveret skinke, tærter, salat og flødekartofler samt Karins gode æblekage og kanelkage til kaffen. Herefter var der auktion over de medbragte høstofre og det indbragte i alt over 2400 kr, som nu kan sendes videre til Kirkens Korshærs gode arbejde på landsplan sammen med de knap 3500 fra forrige weekend.
hoest1
hoest7
hoest6
hoest5
hoest2
hoest4
hoest3
__________________________________
Tirsdag d. 13. september var der over det meste af landet indbudt til orienterings- og opstillingsmøder i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg.

En ganske pæn forsamling var mødt op for at høre om menighedsrådets arbejde og hvad det indebærer at være rådsmedlem. Formand Hans-Jørgen Jensen berettede om den forgangne periodes mange spændende opgaver og nye tiltag, mens sognepræst Torben Jensen ledede slagets gang.

Da aftenen var slut var 7 nye medlemmer stillet op på en liste og yderligere 3 som suppleanter.

Det betyder, at der stadig mangler et enkelt medlem af det kommende råd, så har du lyst til at være med, så henvend dig endelig til formand Hans-Jørgen Jensen inden 27. september.

opstillingsmoede2
opstillingsmoede1
____________________________
Endnu en dejlig friluftsgudstjeneste ved Skarresø med alle de gamle Midtdjurs-sogne.

Torben Jensen prædikede og de øvrige præster medvirkede i resten af gudstjenesten. Fem kirkesangere samt organist Thomas Wagner fra Kolind og Storm Kleist på blæser sørgede for liv i salmerne.

Vejret var med os, så selvom den varme sommeragtige stemning var forsvundet hen over pinsen var det stadig lunt og tørt, om end lidt blæsende, så blomsterne røg da også af alteret i et vindstød, lige da der blev sunget: “Alt kød må dø, hver blomst bli´r hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet.” (DDS 725,4) Bagefter kunne man nyde sin medbragte madkurv eller en kop kaffe og et stykke kage, som Kolind FDF stod for.

På gensyn i Guds grønne natur næste år 2. pinsedag.

 skarresø1
 skarresø2
 skarresø8
 skarresø4
 skarresø7
 skarresø3
 skarresø6
 skarresø5
 ________________________________
Det var en skøn morgengudstjeneste i Koed kirke kl 7.00 pinsedag med efterfølgende kaffe og boller. Storm Kleist og hans to dygtige venner Torben og Pojken spillede “Here comes the sun”, “Kom maj, du søde milde” samt “Sunny” og Rikke Elmstrøm Suurland og Rikke Bendixen sang “Himlens Palet”, “Hør himmelsus” og pinsesalmen over dem alle “I al sin glans”. Jeg fortalte om de stakkels malonere der boede i mørket bag bjergene, men fandt frem til solen og fællesskabet. Haglvejret bød på Lars og Lones kaffe og friskbagte boller i tørvejr i koret indenfor – men da vi trådte ud af kirken igen skinnede solen over kirkegården og kirsebærtræerne. Det kan kun blive en dejlig pinsedag ovenpå sådan en start
 pinsemorgen1
 pinsemorgen5
 pinsemorgen4
 pinsemorgen3
 pinsemorgen2
__________________________________

Onsdagscafé på Ringparken

Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?
Sådan blev der leget med sproget, da Jacob Birkler, tidl. formand for Etisk Råd, gæstede Ringparken onsdag d. 6. april, et arrangement i samarbejde mellem Ringparkens Brugerråd og Menighedsrådet.
Der var fokus på ord som værdighed, barmhjertighed, omsorg, politiske holdninger og livstestamenter og god gang i debatten både ved kaffebordene og efterfølgende, da Jacob Birkler var kommet med sit oplæg.
Skal vi have indført samme muligheder i Danmark som i Holland, Belgien og Schweiz, hvor man kan komme og modtage aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord? Kan man tale om selvmords-turisme i disse lande? Er det overhovedet op til os selv at fastsætte en dato for livets afslutning? Er det fordi vi er bange for døden? Hvor mange vælger i realiteten den løsning? Hvad er forskellen på aktiv og passiv dødshjælp?
Mange spændende emner kom i spil og flere gav efterfølgende udtryk for, at de var blevet udfordret på deres egne holdninger og fået nuanceret problematikken.
Tak til Brugerrådet for en rigtig god og tankevækkende eftermiddag.

birkler
______________________________
Måltidsgudstjeneste

Skærtorsdag d. 24. marts 2016 havde vi traditionen tro Måltidsgudstjeneste i Pindstrup kirke.

Bænkene var ryddet til side, der var dækket bord i midtergangen og gennem læsninger, salmer og refleksioner over glasmosaikkerne i vinduerne samt det store jernkrucifiks af Robert Jacobsen over alteret blev den sidste nadver koblet sammen med vores fragmenterede menneskeliv.

Mere end 70 mennesker, unge som ældre, havde fundet vej til denne gudstjeneste, som får en helt særlig karakter, fordi vi netop spiser sammen i kirkerummet.

Tak til alle, der var med til at sætte præg på denne skærtorsdag.

måltidsgudstjeneste1
måltidsgudstjeneste2
______________________________
Menighedsmøde

Onsdag d. 16. marts var der indkaldt til møde på Posthuset i Ryomgård. Emnet var Visioner og Portvin. Hvert år er menighedsrådene forpligtet til at afholde et menighedsmøde, hvor man kan høre om rådets arbejde og økonomi.

I år havde vi valgt at gribe det anderledes an ved at invitere fire af byens borgere til en paneldebat ud fra vores vision: at lave kirke sammen.

Charlotte Tang Thastum, leder af børnehuset Ringvejen i Ryomgård, Jens Mikkelsen, formand for IFM og selvstændig IT-mand, Hans Chr. Baltzer tidl. politiker og Jørgen Jørgensen, lærer og tidl politiker, kom alle med deres bud på, hvordan vi her i byen kan være kirke sammen og løfte i flok.

Bagefter var der mulighed for spørgsmål og debat og rigtig mange deltog ivrigt og der kom også mange gode bud på, hvad vi kan gøre i fremtiden for at det bliver endnu bedre at bo og være menighed sammen her i Ryomgård, Pindstrup og Koed.

Bagefter var der portvinssmagning med brugsuddeler Thomas Koustrup og det faldt klart ud, at vores nuværende altervin er et godt bud, idet den i blindsmagningen fik allerflest stemmer.

Tak til alle, der var med til at gøre det til en god aften

visioner og portvin2
visioner og portvin1
_______________________________
Sogneindsamling søndag den 13. marts

I det dejlige søndags-forårsvejr blev der samlet

10.700 kr

ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Tusind tak til alle indsamlere og især en stor tak til indsamlingsleder Anne Marie Larsen og Hans Neergaard Münter  for den store indsats med at koordinere det hele.

sogneindsamling3
sogneindsamling2
sogneindsamling1
 ______________________________
 Søndag den 7. februar holdt vi fastelavn i Koed
 Fastelavn1
 fastelavn2
 fastelavn3
 fastelavn4
 fastelavn5
 fastelavn6

 

Stemningsbilleder fra Kirken
 • Marie Magdalene-Koed pastorat


  Kirkekontor:
  Bøjstrupvej 17,
  8550 Ryomgård,
  86 39 40 43
  Webteam:
  biba@km.dk
  tisl@km.dk
  johannessentrine@gmail.com