Skole Kirke

Skole-kirke samarbejdet har efterhånden en del år på bagen.

Hvert år har vi naturligvis både konfirmander og juniorkonfirmander i kirke, og herudover inviteres alle børneinstitutioner i kirke til jul samt andre lejligheder, der byder sig.
Herudover er der også tradition for, at 0. klasserne fra Marienhoff hvert år omkring skolestart kommer på besøg og ser kirken og kirkegården i Marie Magdalene.

Men ved siden af dette er der også et mere formaliseret samarbejde mellem de lokale skoler og kirker.
Skole kirke projekter er, modsat konfirmandundervisning og gudstjenester, et ikke-forkyndende samarbejde, men derimod mere undervisende og oplysende. Kirke og kristendom er en del af vores kulturarv og noget, som langt de fleste mennesker i Danmark er i berøring med i løbet af livet. Derfor tænker vi det ind i undervisningsforløb, som afvikles på skolen i et eller flere fag.

Hvert år tilbydes der et større projekt fra vores skole kirke samarbejde i provstiet til alle skolerne i kommunen. Herudover er de enkelte skoler mere end velkomne til at kontakte de lokale præster, hvis der skulle være ønske om et forløb i kirken, ex. om kunst og altertavler/kalkmalerier, helligsteder mv.

www.sksyddjurs.dk/tilbud%20fra%20kirkerne/index.html

Herunder kan ses lidt om tidligere projekter og findes inspiration til et nyt samarbejde.
Tidligere projekter har været:

Link til det evige

Projekt om altertavler.
Hvad sker der, hvis vi tænker altertavlen som et ikon, vi kan klikke os ind på, som på internettet? Hvilke temaer er der på spil? Hvad er historien bag billedet? Kan man tænke sig alterbilledet uden en ramme? Alle disse spørgsmål blev stillet til 4.-6. klasserne på skoler i hele Syddjurs provsti. Eleverne så den lokale altertavle og var desuden på bustur rundt og se 3 øvrige altertavler i området. Herefter skulle de så fremstille deres eget bud på en altertavle anno 2008. Disse blev til slut udstillet i Marie Magdalene kirke, så alle kunne se dem.

Kling klang klong hvad er klokken?

I efteråret 2010 handlede det om kirkeklokken og klokkeslag for indskolingen i hele kommunen.
Der er fokus på klokkelyd, ikke bare kirkeklokkens, men også andre klokker.
Hvad betyder det, når kirken ringer til gudstjeneste? Hvorfor har vi overhovedet en kirkeklokke?
Til lejligheden var der skrevet en klokkesang, som alle eleverne lærte på skolen og sang videre på i kirken. De så klokken i aktion og fik selv lov at trække i snoren, de arbejdede med klokketårn og klokkelyd, hørte historier om klokken og det hele kulminerede med en klokkedag d. 2. oktober.

 

“Klokken ringer fra toppen af det tårn – det er derfor vi er samlet hele flokken” – den nye klokkesang, der er skrevet til projektet er en ørehænger og forklarer i simple vendinger, hvad kirkeklokken betyder i vores liv.

Klokkedag 2. oktober i Kolind, hvor flere hundrede børn og voksne var samlet i og ved Kolind kirke. Her så og hørte vi det transportable klokkespil. Klokkeren fra Notre Dame, Quasimodo, havde taget turen hele vejen op for at underholde de lidt skræmte børn (sådan en gammel pukkelrygget klokker var ikke til at spøge med!), der var masser af klokkekage, kafe og saft i den lille café i våbenhuset hos Merete og mulighed for både skattejagt i kirkerummet og ture op i klokketårnet. Vores fælles børnekirkekor underholdt i kirken med dejlige klokkesange og efterårssalmer og mange nød de skønne toner fra pigerne.

En dejlig formiddag, som samlede folk fra nær og fjern i klokkens tegn. Det er dejligt at høre, når så mange børn og voksne samles, synger klokkesang og bare er optaget af et projekt.

Tak til alle, der var med og dem, der hjalp til.

Per Møller kom forbi i sin transportable klokkespils-bil og gav koncert med kendte numre som Mariehønen Evigglad, Når du ser et stjerneskud og temaet fra Eurovision / MGP – ja, klokker er skam ikke kun for gamle støvede salmer, men kan også meget andet.

Den ene af de to flotte klokkekager, som de lokale bagere i Ryomgård og Kolind havde fremstillet i dagens anledning.

Quasimodo, klokkeren fra Notre Dame, kom forbi i kirken og skræmte livet af nogle børn, mens andre begejstret så til, mens den enfoldige klokker gik rundt med spyttet hængende på hagen og ringede med sin klokke.

Kirken som helligt rum?

3. klasse fra Ryomgård Realskole var 21. april 2010 på besøg i Marie Magdalene kirke i forbindelse med projekt om hellige steder.
19 helt vidunderlige, spørgelystne og interesserede 3. klasses elever havde onsdag formiddag fundet vej til Marie Magdalene kirke.

Emnet i skolen var hellige steder – og det må man sige, at kirken jo er. Det blev til mange fortællinger – helt fra Moses i kurven og overgangen over det Røde Hav over påskeberetningen til kirken som samlingssted for hele sognet i dag.

Vi fik rørt og kigget i alle hjørner og bagefter satte eleverne sig til at tegne et sted i kirken, som havde gjort et særligt indtryk på dem. Hele kirkerummet blev gennemgået – ikke helt fra kælder til kvist, for der skal jo også være noget til konfirmand-tiden.
Tusind tak for en dejlig formiddag til alle fra 3. klasse. Tina Skov Løbner, sognepræst

Påske på 1. klasse

– eller påske for 1. klasse. Besøg af Marienhoffskolen i Marie Magdalene kirke i forbindelse med påskedagene.

Fredag d. 19. marts 2010 kom hele 1.a gående fra Marienhoffskolen til Marie Magdalene i overskyet vejr. Det klarede dog op, i hvert fald i kirkerummet.
Efter at have arbejdet med påsken, både gennem fortællinger og computer-spil, var 1.a klar til at få det hele samlet i det kirkerum, de fleste er døbt i og som de betragter som deres kirke.
Der var spørgsmål om alt i øst og vest – og en fortællelyst, der fryder enhver lærer og præst.
Det er utroligt, hvad eleverne har fået fat i af detaljer ved at høre deres klasselærer Lars Broe fortælle om påsken gennem de seneste mange uger på skolen.
De har også brugt tid foran computerskærmen og leget sig gennem det bibelske univers i spillet “På ekspedition i Bibelen” og derved erhvervet en masse oplysninger og små fortællinger, der tilsammen giver dem et godt billede af, hvorfor vi egentlig holder påske her i landet.
I kirken brugte vi tid på at fortælle det hele som en samlet historie, helt fra jødernes påskefejring, udvandringen fra Egypten sammen med Moses og frem til Påskedag, hvor Jesus genopstod.
Vi var rundt i hele kirken og finde billeder og symboler på Jesus og påskefortællingen – og det blev også til en skattejagt på påskeæg.
Der blev tegnet og fortalt – og det var en skøn formiddag i selskab med en flok dejlige 1. klasses elever – som jeg vil glæde mig til at se som konfirmander om nogle år. Tina Skov Løbner, sognepræst

 

Det er godt med lidt mad at styrke sig på efter den lange gå-tur

På jagt rundt i kirken efter påske-symboler

Der tegnes og undersøges

Påskebesøg af o. klasserne fra Marienhoff

Påskebesøg i kirken 0. klasserne fra Marienhoffskolen var torsdag d. 29. marts på besøg i Marie Magdalene kirke.
I skolen havde de hørt Sigurds udgave af påskens begivenheder og kom så efterfølgende ud i kirkerummet og fik sat billeder på. En vandring fra kirkelågen og ind i kirken var Jesus, der red ind i Jerusalem Palmesøndag.
Skærtorsdag ved alteret, hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine disciple.
Langfredag foregik under det store kors midt i kirken, hvor man kan se navlemærkerne og såret i siden – og den grædende Johannes under korset ved siden af orglet.
Påskedag er der opstandelse og påskeliljer – og påskeæg som symbol på det nye liv, der bryder frem af gravens mørke.
En tur på kirkegården bagefter affødte mange spørgsmål om død og opstandelse og stjerner og kors på gravstene blev studeret nøje.
Et dejligt besøg af 45 søde og spørgelystne børn – så kan det kun blive en god påske. Tina Skov Løbner, sognepræst

Grundtvig over hele året

Det netop aflsuttede skole kirke projekt for mellemtrinnet om Grundtvig og hans salmer til kirkeåret

I foråret har 4.-6. klasse fået tilbudt skole kirke projekt om Grundtvig, som person og som salmeforfatter.

De har læst og sunget hans salmer og hørt om hans noget omtumlede tilværelse.

Onsdag d. 28. april sluttede vi projektet af i Marie Magdalene kirke med en salmetime i Grundtvigs navn og ånd. Hans salmer var ment som opløftende, givende fællesskabende salmer og det var netop, hvad det var.

Marienhoffskolen deltog med 2 klasser og der var gang i den i kirken.