Indmeldelse

Du bliver medlem af Folkekirken ved at blive døbt.

De fleste mennesker fortsætter deres medlemsskab resten af livet. Nogle vælger at melde sig ud på et tidspunkt af forskellige årsager, men fortryder måske og vil så gerne meldes ind igen.

Hvis du allerede er døbt og gerne vil være medlem af Folkekirken igen, skal du udfylde og aflevere en Anmodning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken. Den sendes eller afleveres til Kirkekontoret, Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård. Så kontakter en af præsterne dig for en samtale, og du får efterfølgende tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Hvis du ikke er døbt og gerne vil være medlem af Folkekirken, kontakter en af præsterne dig med henblik på en samtale, hvor vi sammen drøfter, hvornår og hvordan du kan blive døbt.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til kirken.