Liturgi ved gudstjeneste med dåb

KLOKKERINGNING
PRÆLUDIUM (orgelmusik) – alle står op, mens dåbsbarnet bæres ind.

INDGANGSBØN

SALME

HILSEN med kort INTRO til gudstjenesten
BØN

LÆSNING fra Bibelen – alle rejser sig
TROSBEKENDELSE – siges i kor, findes på anden sidste side i salmebogen

DÅBSSALME
INTRO
Dåbsfølget kommer op til døbefonten
Præsten siger: ”Lovet være …”
BØN
LÆSNING fra Bibelen – alle rejser sig
Dåbshandling
Fadervor i kor
Tale til faddere

SALME

LÆSNING fra Bibelen – alle rejser sig
PRÆDIKEN og KIRKEBØN

SALME

(Ved en kort gudstjeneste er der ingen nadver)
NADVER
Præsten indleder: ”Opløft jeres hjerter …”
Alle synger: ”Hosianna i det højeste”
Præsten siger: ”Velsignet være …”
Alle synger: ”Hosianna i det højeste”
Alle synger: ”O, du Guds Lam”, Nr. 439
Nadverbøn: ”Opstandne Herre … ”
Indstiftelsesordene – alle rejser sig
Alle er velkomne til nadveren
Nadveren afsluttes med fredshilsen
NADVERSALME

BØN
VELSIGNELSE – alle rejser sig
Alle synger: ”Amen amen amen”

SALME

MEDDELELSER
UDGANGSBØN

POSTLUDIUM (orgelmusik) – alle står op, mens dåbsbarnet bæres ud