Koed Kirke

Koed kirke er åben for besøgende alle dage mellem 8 og 16.

Se fotogalleri (Fotos: © Claes Hvidbak)

Koed kirkegård:

Kirkegården er altid åben for besøgende. Vi opfordrer til at der skal være ro og orden og at ordensreglerne i vedtægten skal overholdes. Ret henvendelse til graverne eller kirkeværgen ved yderligere spørgsmål.

Historie

Koed kirke er en smuk og malerisk middelalderlig landsbykirke, der formodentlig stammer fra omkring 1200 tallet. Den er ligesom de fleste andre gamle kirker blevet ombygget og udvidet adskillige gange i tidens løb, Kor og skib er bygget i kampesten, men korets sydside og den vestlige ende af skibets nordside er skalmuret med mursten. I senmiddelalderen er en oprindelig apsis (hvælving), nedbrudt og koret forlænget mod øst. Den nuværende apsis er opført i 1934 af store mursten.

Over våbenhusdøren findes et rigt udsmykket solur, hvorpå der bla. står: “Tiden minder mig at dø, thi jeg er som andre hø.
Altertavlen er i barokstil med et nadvermaleri som centrum. Den er skænket i 1705 af Ane Svendsdatter til Vedø. Den sjældne udskårne trædøbefont med tilhørende fontehimmel er fra samme tid som altertavlen. Prædikestolen er fra 1638 og forsynet med malerier af evangelisterne og Skt. Peter.
inden for kirkedøren er opstillet et lille vievandskar af granit, som tidligere fandtes i en have i byen, men som efter sigende skal stamme fra Rosmus kirke.
Alterbordet er omgivet af et renæssancepanel med malerier af de forskellige dyder, Det stammer fra en nedtaget herskabsstol, og yderligere 4 felter herfra er opstillet i tårnbuen foran Frobeniusorglet fra 1967.
Kirkens gamle klokke fra 1200 tallet, tav stille juledag i 1996, og det viste sig nødvendigt at anskaffe en ny. Den blev indviet juleaften 1998 og bærer indskriften: “Over bakkeland og sund kalder jeg til højtidsstund.