Ansatte

Sognepræst

Tina Skov Løbner
Marie Magdalene Præstegård
Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård
Tlf 86 39 40 43
Mail tisl@km.dk
Fridag mandag.

Send sikker post til Tina

Sognepræst

Torben Jensen
Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård
Tlf 28 14 28 06 
Mail toj@km.dk
Fridag mandag.
Tjeneste ved provstiet fredag.

Send sikker post til Torben

Præstesekretær

Birgit Boelsmand Andersen
Tlf 86 39 40 43
Mail biba@km.dk
Træffes pr. tlf/mail eller på kirkekontoret i præstegården:
Tirsdag – 11.00 – 14.00
Torsdag – 14.00 – 17.00
Fredag – 10.00 – 13.00

Send sikker mail til kirkekontoret

 

Graver

Lisette Munkholm Toxvig
Tlf 86 39 59 07
Mail graverteamet@mail.dk
Træffes hverdage 8.00-16.00

Gravermedhjælper

Dan 

Gravermedhjælper

Frank 

Gravermedhjælper

Mona

Organist

Anita Hyldgård Samsing
Tlf 22 17 01 73 
Mail anitasamsing@gmail.com

 

 

Kirkesanger

Rikke Suurland
Tlf 50 99 28 19
Mail rikkesoeren@hotmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger:

Rikke Bendixen
Tlf 22 31 95 05
Mail ri.bendixen@gmail.com

Husmor

Anne-Birthe Nielsen
Tlf 21 60 49 32
Mail abnielsen203@gmail.com