Dåb

Barnedåb er en helt særlig dag

Det første I skal gøre, er at kontakte kirkekontoret og aftal en tid for selve dåben.
Vi bekræfter dåbsaftalen telefonisk, men skulle du ønske en skriftlig bekræftelse,
så sig til.

Når vi nærmer os dåbsdagen vil præsten ringe og aftale tid for en dåbssamtale.

Derudover er der nogle oplysninger vi skal have inden dåben,
enten ved dåbssamtalen med præsten eller I kan aflevere/sende det til
kirkekontoret, se adr. øverst. Vi skal have følgende oplysninger:

Barnets navn og faddere

Barnets fulde navn (skulle barnet være navngivet inden dåben,
er dette naturligvis ikke nødvendigt)

Fulde navn og adresse på 2-5 faddere, som er tilstede ved dåben.
Fadderne skal være døbt og over konfirmationsalderen.
(Læs mere om at være fadder længere nede)

Voksendåb

Langt de fleste dåb er inden for barnets første leveår, men er man ikke døbt
kan man sagtens blive det som voksen.

Proceduren er ligesom ved barnedåb, dog hedder det ikke faddere, men dåbsvidner.

Faddere - At være fadder

orældrene skal vælge 2-5 faddere til deres barn. For at kunne stå fadder skal man være døbt med den kristne dåb og have nået konfirmationsalderen.

At stå fadder til et barn, der bliver døbt, betyder to ting.

Dels er fadderne dåbsvidner. Vidner på at barnet er blevet døbt med den kristne dåb.

Dels forpligter fadderne sig til at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet er voksent. At opdrage i den kristne tro kan være mange ting. Det kan være at fortælle barnet om dets dåbsdag, at tage barnet med i kirke, at fortælle bibelhistorier for barnet og andre historier, der afspejler kristendommen. Det kan også være at lære barnet salmer og sange. At opdrage i den kristne tro kan være at bede sammen med barnet, lære det Fadervor, og i det hele taget med sin person vise, hvad kristendom er. Som fadder kan man udmærket hjælpe forældre, der i øvrigt har det godt, med den opgave.

Faddere er ikke forpligtet på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Ønsker man at tage stilling til det spørgsmål, må man henvende sig til en advokat for at få lavet et såkaldt børnetestamente. Der følger med andre ord ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at være fadder. Det er et moralsk anliggende – noget fadderne har lovet forældrene.

I forbindelse med dåbssamtalen, som gerne finder sted en uge eller to før dåben, oplyses navne og adresser på de personer, som af forældrene er udvalgt til at være faddere, hvis ikke disse oplysninger er sendt til kirkekontoret forinden, se adresse øverst på siden.

At være gudmor eller gudfar

Ofte er det forældrene, der bærer barnet til dåben. For at bære et barn til dåben skal man også selv have modtaget den kristne dåb. Hvis det er en af fadderne, der bærer barnet og svarer for det, er der tradition for at kalde den pågældende gudfar eller gudmor.

Kirkekontoret

Bøjstrupvej 17
8550 Ryomgård
Tlf.: 86 39 40 43
Åbningstid:
tirsdag: 11.00-14.00
torsdag 14.00-17.00
fredag 10.00-13.00

Dåben er smukkere, større og dybere end alt

Dåben er smukkere, større og dybere end noget andet. Det er lidt ligesom med juleaften. Det, der bare er et grantræ med lys på midt i stuen, rummer samtidig så uendeligt meget mere. Det samme kan du sige om dåben, siger Louise Højlund, sognepræst mere...