Menighedsrådsløftet

Der findes knap 2.000 menighedsråd i Danmark.

99,9 % af rådene er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd, hvorfra man kan hente råd og vejledning til de mange opgaver.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.

Rådet vælges for fire år ad gangen og vores menighedsråd består af 8 medlemmer, hvoraf ét medlem skal være fra Koed sogn, samt sognets præster.

Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier.

Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
at være forvaltningsmyndighed
at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, jf. Menighedsrådslovens § 7:

“Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.”