Menighedsråds møder

Jvf. “Lov om Menighedsråd” er alle menighedsråds møder offentlige. Dog kan hvert møde indeholde en såkaldt lukket del, hvorunder eksempelvis personfølsomme sager er til drøftelse. Såfremt en del af et menighedsråds møde er et lukket møde, vil det blive bekendtgjort i dagsordenen samt ved mødets start.

Menighedsråds møder afholdes i konfirmandstuen ved kirkegårds kontoret, Bøjstrupvej 17, Marie Magdalene, Ryomgård.

Hvor intet andet er nævnt er det ordinært menighedsrådsmøde, der begynder kl. 19.00.

7. november kl. 19.00