Menighedsrådsvalg

Demokratiet arbejder også i Folkekirken!

Går du og tænker: ”Hvorfor laver kirken dog ikke nogle flere tilbud, som jeg synes er interessante.”? Så er det nu, du har muligheden for at præge det, der foregår i kirken. Der skal nemlig være valg til menighedsrådet i efteråret, og er du medlem af Folkekirken, har du muligheden for at stille op. Menighedsrådet har stor betydning for kirkens liv og vækst og har stor magt - Folkekirken er nemlig ikke topstyret, men det er derimod menighedsrådet, der har beslutningsmyndigheden og prioriterer, hvordan kirkeskatten skal bruges.

Sådan foregår valget

Første trin:

Vi holder menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådet og valget tirsdag 18. august kl. 19.00 - 22.00 på Posthuset, Ndr. Ringvej 7, Ryomgård Mød op og få svar på dine spørgsmål og hør lidt mere om det at være medlem af menighedsrådet, og hvad man skal gøre, hvis man ønsker at stille op.

Andet trin:

Der er opstillingsmøde og valgforsamling tirsdag 15. september kl. 19.00 - 22.00 på Posthuset, Ndr. Ringvej 7, Ryomgård Her udarbejder man en kandidatliste med dem, man ønsker valgt til menighedsrådet.

Tredje trin:

Efter valgforsamlingen er der en 4-ugers periode, hvor der er mulighed for, at andre kan indlevere deres egen kandidatliste. Dette vil udløse et afstemningsvalg, som skal afholdes tirsdag den 17. november, hvor man kan stemme på en kandidat enten fra listen fra valgforsamlingen eller fra den/de nye lister. Et afstemningsvalg foregår som ethvert andet valg, hvor der udsendes valgkort til alle medlemmer af Folkekirken. Såfremt der ikke kommer nogen ny liste, er kandidaterne på listen fra valgforsamlingen valgt til menighedsrådet, og man har således haft et såkaldt “fredsvalg”.

Ønsker du at vide mere

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådets medlemmer, hvis du ønsker at høre mere. Kontaktinfo findes her.