Vision

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

– være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv

– åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

I resten af denne menighedsperiode (frem til november 2016) arbejder vi særligt med:

Gudstjenesten

  • alternative former for gudstjeneste (bl.a. Walk and Talk, Læselyst-andagter, aftengudstjenester)
  • gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)
  • musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni

  • Kapelkaffe
  • Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR

  • Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.